بازی هفته پرسپولیس - مس کرمان

1 - 0
اتمام بازی
اطلاعات بازی
شروع بازیپنج‌شنبه,5 آبان,1401 - ساعت 17:00
اتفاقات بازی
پرسپولیسمس کرمان
در حال حاضر هیچ رویدادی ثبت نشده است
۵ بازی آخر
پرسپولیس
    مس کرمان