بازی هفته ترکیه - چک

2 - 1
پایان بازی
اطلاعات بازی
شروع بازیشنبه,28 آبان,1401 - ساعت 20:30
اتفاقات بازی
ترکیهچک
در حال حاضر هیچ رویدادی ثبت نشده است
۵ بازی آخر
ترکیه
    چک