بازی هفته عربستان - مکزیک

1 - 2
پایان بازی
اطلاعات بازی
شروع بازیچهارشنبه,9 آذر,1401 - ساعت 22:30
استادیومورزشگاه لوسیل
محل بازیقطر
اتفاقات بازی
عربستانمکزیک
در حال حاضر هیچ رویدادی ثبت نشده است
۵ بازی آخر
عربستان
    مکزیک