بازی هفته ترکیه - اسکاتلند

2 - 1
پایان بازی
اطلاعات بازی
شروع بازیچهارشنبه,25 آبان,1401 - ساعت 20:30
اتفاقات بازی
ترکیهاسکاتلند
در حال حاضر هیچ رویدادی ثبت نشده است
۵ بازی آخر
ترکیه
    اسکاتلند