حریم خصوصی

19 مرداد 1400

وب سايت و اپلیکیشن فوتبال 360 براى ارائه اخبار، گزارش‌ها، ویدیو، نتايج، مطالب و ... فوتبال ایران و جهان ايجاد شده است. استفاده شما از سايت و اپلیکیشن فوتبال 360 مشروط به رعايت شرايط و قوانين ذکر شده است. شما با ورود به سايت فوتبال 360 و مرور سايت، بدون هيچگونه محدوديت و شرطى شرايط و قوانین را پذيرفته و اقرار مى‌کنید که هرگونه توافق ديگرى بين شما و سايت فوتبال 360 در اين زمينه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با شرايط و الزامات لازم است بلافاصله استفاده از اين سايت را متوقف کنید.

شما در زمان نصب و ورود به اپلیکیشن فوتبال 360 و همچنین با هر بار استفاده از آن با پذیرفتن شرایط اپلیکیشین فوتبال 360 اقرار مى‌نماييد که هرگونه توافق ديگرى بين شما و سايت فوتبال 360 در اين زمينه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با شرايط والزامات لازم است بلافاصله استفاده از اين اپلیکیشن را متوقف کنید.

نظرات کاربران

ارسال نظر

برای ارسال نظر، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود