بازی هفته انگلیس - فرانسه

1 - 2
پایان بازی
اطلاعات بازی
شروع بازیشنبه,19 آذر,1401 - ساعت 22:30
استادیومورزشگاه البیت
محل بازیقطر
اتفاقات بازی
انگلیسفرانسه
در حال حاضر هیچ رویدادی ثبت نشده است
۵ بازی آخر
انگلیس
    فرانسه